Det kan være svært at afgøre om det lige præcis er en tømrer eller en anden slags håndværker man har brug for, når man står med en opgave på hånden.

Mange håndværkeres arbejde overlapper hinanden. En tømrer kan til eksempel, som regel også lave mindre snedkeropgaver og almindelig montage. En rørlægger er en mere specifik håndværker, men han kan i mange tilfælde også lave en simpel tømreropgave.

Læs med herunder og bliv klogere på, om det er en tømrer, du mangler, eller måske en helt anden slags håndværker, eller om opgaven muligvis har brug for mere end én slags håndværker.

Det kan være svært at afgøre, hvilken håndværker der passer til opgaven

Hvis opgaven er lille og den udelukkende handler om træ, er det enten en tømrer eller en snedker, man har brug for.

Handler opgaven om montering af et færdigt køkken, opsætning af en skillevæg, eller nye spær til taget, så er det helt bestemt en tømrer, der er brug for.

Handler opgaven om et knækket bordben, tilpasning af vinduer, finere samlinger og andre tilpasninger, så er det nok mere en snedker, end en tømrer der er brug for.

Indimellem står man med en blandet opgave, som både handler om sten, træ, rør og el. Står man med sådan en opgave, kan det være en god ide at kontakte en tømrermester eller et tømrerfirma og få dem til at lave en vurdering.

Langt hen ad vejen vil en dygtig tømrer kunne lave de fleste opgaver. Men det kan godt blive nødvendigt at indkalde andre håndværkere til de specifikke opgaver undervejs.

Tømrere og snedkere har ikke helt samme uddannelse

En tømrer og en snedker er to typer af håndværkere, som har det til fælles, at de hovedsageligt arbejder i træ.

Groft sagt tager tømreren sig af de grove opgaver, mens snedkeren tager de finere opgaver.

Tømrere laver de store konstruktioner, som holder taget. De bygger hele skelettet, som inde- og ude-beklædningen fæstnes på. Snedkeren tager sig af at lave karme og lister samt tilpasser vinduer og døre.

Selv om uddannelserne ikke er ens, vil begge håndværkere langt hen ad vejen kunne udføre de samme typer af opgaver. Måske snedkeren ikke før har konstrueret et tag, men hans baggrund giver ham den nødvendige indsigt til at kunne gøre det. På samme måde vil en dygtig tømrer sagtens kunne se sig ud af at isætte vinduer.

Begge håndværk handler om træ som grundmateriale. Begge håndværkere får under deres uddannelse en meget bred og omfattende forståelse for træ.

Både tømrer og snedkere har fagspecifikke tricks og kneb, som ikke umiddelbart lader sig overføre, men derudover kan de udmærket supplere hinanden og sågar træde i stedet for hinanden.

Tømrer uddannelsen

Under uddannelsen til tømrer får man en meget grundig indføring i selve grundmaterialet.

Derfra handler det om håndværk, håndtering af værktøj og maskiner samt timevis af praktisk erfaring, både under opsyn og i form af selvstændige opgaver.

Uddannelsen tager som regel fire år og er inddelt i semestre. Første semester er et grundforløb, hvor man stifter bekendtskab med faget og med de relaterende fag.

De øvrige semestre bygger derefter oven på hinanden, og hvert semester afsluttes med en større selvstændig opgave, som afslører, om man har fulgt godt med og rent faktisk har lært det, man skal kunne som færdiguddannet.

Der er ikke ret meget indenfor tømrerfaget, som en nyuddannet tømrer ikke har stiftet bekendtskab med under sin uddannelse.

Snedkeruddannelsen

Snedkeruddannelsen er bygget op på samme måde, men den forgrener sig midtvejs, hvor der vælges et speciale. I Danmark er der to retninger, som en snedker kan vælge. Der er bygningssnedkeren, som minder meget om det, en tømrer også laver. Derudover er der møbelsnedkeren, som i mange tilfælde slet ikke har noget med tømrerfaget at gøre. Han eller hun arbejder her mest med at lave møbler i træ.

Typiske snedkeropgaver

Typiske opgaver for en bygningssnedker vil være tilpasninger af inventar og muligvis opbygning af helt nyt inventar.

Typiske tømreropgaver

En tømrer arbejder meget udendørs og udfører typisk opgaver som tagkonstruktioner, gulvlægning, montering af inventar og opsætning af døre og vinduer uden tilpasning. Desuden er en tømrer uddannet til at kunne vejlede og guide kunderne, så de både forstår opgavens omfang, og hvilke håndværkere der muligvis også kan blive brug for.

Vælg den rette tømrer til din opgave

En tømrer er ikke bare en tømrer. Når du skal vælge en tømrer, er det en god ide lige at kigge på, hvilke opgaver tømrerfirmaet laver flest af.

Hvis du f.eks. har brug for at få lavet en skillevæg, er der ikke en god ide at hyre en tømrermester med speciale i tagkonstruktioner og omvendt.

På tømrerfirmaernes hjemmesider gør de som regel opmærksom på, hvilke type af opgaver firmaet er specielt gode til.

Mange gange finder man også en fin billedserie over opgaver, som firmaet har udført. Det giver et meget fornuftigt bud på, hvad man kan forvente sig af firmaet, hvis man beslutter sig for at hyre netop dem.

At vælge den rette tømrer til opgaven kan godt kræve lidt arbejde, men det er arbejde, som i sidste ende godt kan betale sig.

Her er der brug for en elektriker

Uanset om opgaven er noget med sten eller træ, skal der en elektriker ind over, hvis opgaven handler om strøm. Skal der f.eks. bygges en skillevæg, som der skal gå ledninger gennem og som eventuelt skal have monteret nye kontakter, så er det ikke noget, man selv skal rode med.

Elinstallationer der ikke beviseligt er lavet af en autoriseret elektriker, er faktisk slet ikke lovlige.

Når reglerne er så stramme, hænger det naturligvis sammen med brandfaren, som er en reel risiko, hvis det ikke bliver lavet ordentligt.

Her er der brug for en murer

Hvis opgaven er en blandet opgave, hvor der både indgår sten og træ, kan det være svært at afgøre, hvilken type håndværker det er smartest at bruge til opgaven.

Handler det f.eks. om fundament, eller et gulv der skal være støbt plant eller med hældning, så er det helt afgjort en autoriseret murer, der er det bedste valg til opgaven.

Handler opgaven om et færdigt stenhus, hvor gulvet og øvrige dele skal bygges i træ, så er en tømrer det rette valg. Skal der opsættes fine karme og isættes tilpassede vinduer, kan man overveje om der måske også er brug for en dygtig snedker.

Alt med sten og især støbning kræver en murer. Det kan godt lade sig gøre at lave den slags selv, eller at få en anden slags håndværker til det, men det kan ikke anbefales.

Her er der brug for en rørlægger

Handler opgaven om f.eks. et badeværelse, eller et rum hvor der går rør igennem, som skal renoveres, moderniseres eller rives ned, så kan det sagtens tænkes, at det i første omgang er en tømrer eller måske en murer, du skal have fat i.

Når opgaven når til det punkt, hvor der skal arbejdes omkring rørene, eller hvor der skal nedlægges helt nye rør, så er det en god ide at indkalde en autoriseret rørlægger.

Mange videoer og anvisninger viser, hvordan man nemt kan gøre den slags selv. Rørlægning i dag er dog også gjort betydeligt nemmere, end det var før i tiden. Dog er det stadig ikke en god ide selv at arbejde med det, da det nemt kan gå galt. En dårlig samling kan nemt få en hel masse vand til at forsvinde ind i murværk, gulv og andre steder, hvor det ikke hører hjemme, før det bliver opdaget. Det undgår du, hvis du bruger en autoriseret rørlægger.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top