Nedgang i påbegyndt byggeri (Q4 2023)

Nedgang i påbegyndt byggeri (Q4 2023) - Tømrere - Nyheder

I det fjerde kvartal af 2023 oplevede Danmark et fald i det påbegyndte byggeri sammenlignet med det foregående kvartal. Etagearealet for det påbegyndte byggeri faldt fra 1,75 millioner kvadratmeter i det tredje kvartal til 1,69 millioner kvadratmeter i det fjerde kvartal, hvilket markerer et fald på 3%. Dette fald i byggeaktiviteten kunne være et tegn på en afmatning i byggebranchen eller en midlertidig tilpasning til markedsvilkårene. Særligt bemærkelsesværdigt er, at nedgangen kommer efter en periode med relativ stabilitet i byggebranchen, hvilket rejser spørgsmål om de underliggende årsager til denne udvikling.

Stigning i fuldført byggeri

På trods af nedgangen i påbegyndt byggeri, oplevede det fuldførte byggeri en stigning i samme periode. Arealet for fuldført byggeri steg fra 2,21 millioner kvadratmeter i det tredje kvartal til 2,35 millioner kvadratmeter i det fjerde kvartal, en stigning på 6%. Denne stigning er særligt bemærkelsesværdig, da det er første gang siden tredje kvartal 2022, at der er registreret en sådan vækst. Denne udvikling kan delvis forklares med de nye boligskatteregler, der trådte i kraft den 1. januar 2024, hvilket kan have motiveret mange bygherrer til at fremskynde færdiggørelsen af deres projekter.

Udfordringer og justeringer

Danmarks Statistik påpeger, at det er vigtigt at tage højde for forsinkede registreringer i Bygnings- og Boligregistret (BBR), da disse primært påvirker det påbegyndte byggeri. For at kompensere for dette bruger statistikken en estimationsmodel, der er blevet justeret for at korrigere for en tidligere systematisk underestimering af byggeaktiviteten. Disse justeringer har ført til større revisioner af tidligere data, hvilket understreger kompleksiteten og udfordringerne ved nøjagtigt at opgøre byggeaktiviteten. Denne proces sikrer en mere præcis forståelse af byggesektorens tilstand og dynamikker, som er afgørende for både branchens aktører og politiske beslutningstagere.

Kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=46904&

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top