Rekordhøj beskæftigelse i byggebranchen mod årets slutning [2023]

Rekordhøj beskæftigelse i byggebranchen mod årets slutning [2023] - Tømrere

I de sidste måneder af 2023 så bygge- og anlægsbranchen en markant stigning i beskæftigelsen. I fjerde kvartal nåede antallet af beskæftigede op på 195.900, hvilket er det højeste nogensinde. Dette tal repræsenterer en vækst på 0,6 % i forhold til det foregående kvartal, hvor der var 194.700 beskæftigede, og sammenlignet med samme periode i 2022, er der en stigning på 1,6 %. Blandt de forskellige sektorer inden for branchen bemærker man især en stigning på 1,6 % i antallet af ansatte hos anlægsentreprenører. På den anden side oplevede maler- og glarmestervirksomheder et fald på 1,0 % i samme periode.

Forskellige tendenser i beskæftigelsesmønstre

Mens den overordnede beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen voksede, var der varierende tendenser inden for de forskellige arbejdskategorier. Selvom der var en samlet stigning på 1.215 i antallet af beskæftigede, skal dette ses i lyset af fordelingen af arbejdstyper. Nybyggeri, tilbygninger, reparation og vedligeholdelse så små fald i beskæftigelsen, mens der var en stigning i kategorier som Kontorarbejde, Anden virksomhed, og fravær relateret til dårligt vejr, ferie, sygdom, undervisning mv.

Rekordhoej beskaeftigelse i byggebranchen mod aarets slutning 2023 Toemrere 2

Udviklingen i omsætning og fokus på tømrerbranchen

Bygge- og anlægsbranchens omsætning i tredje kvartal 2023 var på 92,2 mia. kr., hvilket var et fald på 1,7 % i forhold til samme periode året før. Mens Anlægsentreprenørerne oplevede en imponerende stigning på 19,6 % i deres omsætning, var der væsentlige fald i omsætningen for byggeentreprenører, tømrer- og bygningsvirksomheder samt murere. Især i tømrerbranchen var der betydelige udfordringer. I tredje kvartal 2023 oplevede tømrer- og bygningsvirksomhederne et fald i omsætningen på 1,3 mia. kr. Dette kan tilskrives en række faktorer, herunder stigende materialeomkostninger og en nedgang i efterspørgslen efter deres tjenester. Udviklingen i tømrerbranchen spejler den generelle tendens i byggesektoren, hvor nogle områder vokser, mens andre oplever tilbagegang. Trods udfordringerne, ser mange tømrervirksomheder muligheder for vækst og innovation, især inden for bæredygtigt byggeri og energieffektive løsninger, som er i stigende efterspørgsel.

Tømrerbranchens tilpasning og fremtidige udsigter

Tømrerbranchen, som oplevede et betydeligt fald i omsætningen i 2023, står over for en tid med omstrukturering og tilpasning. Denne sektor har traditionelt været en af hjørnestenene i byggeindustrien, men ændringer i markedet, såsom stigende priser på råmaterialer og en ændret efterspørgselsdynamik, har tvunget mange tømrervirksomheder til at genoverveje deres forretningsmodeller. I jagten på at fastholde konkurrenceevnen og bæredygtighed, investerer flere virksomheder i avanceret teknologi, såsom præcisionsværktøjer og digital projektstyring, for at øge effektiviteten og nedbringe omkostningerne. Derudover ser vi en voksende interesse for bæredygtigt byggeri, hvilket åbner nye markeder for tømrerbranchen.

Rekordhoej beskaeftigelse i byggebranchen mod aarets slutning 2023 Toemrere 3

Innovation og bæredygtighed som nøglefaktorer

For at imødekomme de skiftende krav i byggebranchen, er innovation og bæredygtighed blevet nøgleord for tømrervirksomheder. Med en stigende global bevidsthed om miljøet, bliver bæredygtige byggemetoder og materialer stadig mere efterspurgte. Tømrerfirmaer, der investerer i miljøvenlige materialer og energieffektive byggemetoder, kan ikke kun reducere deres miljøpåvirkning, men også appellere til en voksende gruppe af miljøbevidste kunder. Denne tilgang kan også åbne døre for regeringsprojekter og partnerskaber, da mange lande nu prioriterer bæredygtighed i offentlige byggeprojekter.

Udfordringer og muligheder i den kommende periode

På trods af de aktuelle udfordringer står tømrerbranchen ved en korsvej, hvor der både er udfordringer og muligheder. Mens markedets volatilitet og de økonomiske pres kan virke afskrækkende, er der også betydelige muligheder for vækst og innovation. Ved at omfavne ny teknologi, diversificere tjenester og fokusere på bæredygtighed, kan tømrervirksomheder ikke blot overleve den nuværende nedgang, men også trives i fremtiden. Vigtigst af alt vil være evnen til at tilpasse sig og være agile i et hurtigt skiftende marked, hvilket vil være afgørende for tømrerbranchens langsigtede succes.

Rekordhoej beskaeftigelse i byggebranchen mod aarets slutning 2023 Toemrere 4

KILDE / GRAFIK: Danmarks Statistik

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top