Byggebeskæftigelsen holder sig stabil: Analyse af tredje kvartal 2023

Byggebeskæftigelsen holder sig stabil Analyse af tredje kvartal 2023 - Tømrere

I tredje kvartal af 2023 forblev byggebeskæftigelsen stort set uændret med 194.600 beskæftigede inden for byggeri- og anlægsarbejde. Dette tal er en marginal stigning på 0,9% fra andet kvartal af samme år. På årsbasis er der ikke sket nævneværdige ændringer i antallet af beskæftigede inden for byggeri og anlæg sammenlignet med tredje kvartal i 2022. Disse tal indikerer en stabil beskæftigelse inden for sektoren, hvilket også er i tråd med generelle beskæftigelsestal, der er blevet offentliggjort for samme periode.

Byggebeskæftigelsen holder sig stabil Analyse af tredje kvartal 2023 - Tømrere
Kilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Selvom beskæftigelsen på overfladen ser stabil ud, findes der dog interessante udsving, når man dykker ned i de enkelte brancher inden for byggeriet. F.eks. har antallet af ansatte hos anlægsentreprenører steget med 6,5% fra første kvartal i 2022 til tredje kvartal i 2023, mens der ses et fald på 6,0% i antallet af beskæftigede hos tømmermestre i samme periode. Disse tal er korrigeret for normale sæsonudsving og tegner et mere nuanceret billede af arbejdsmarkedet inden for byggeriet.

Interessant nok viser disse tal også en kontrast til den generelle byggeaktivitet, der ifølge Danmarks Statistik har oplevet et fald i både påbegyndt og fuldført areal på henholdsvis 10% og 7% i andet kvartal 2023. Dette kan delvis forklares ved at kigge på artsopdelingen inden for byggebeskæftigelsen, hvor der har været et fald på 8% inden for nybyggeri og tilbygning, men en stigning på 13% inden for anlægsvirksomhed siden første kvartal i 2022.

Omsætningsudviklingen: En blanding af op- og nedture

I andet kvartal 2023 nåede omsætningen inden for byggeri og anlæg op på 98,3 mia. kr. Dette er en stigning på 1,9% i forhold til samme kvartal i 2022. På overfladen ser det altså ud som en positiv udvikling for byggeri og anlægssektoren. Men denne overordnede stigning skjuler nogle ret markante udsving i de enkelte brancher.

Anlægsentreprenørerne har oplevet den største omsætningsstigning på 24,2%, hvor omsætningen er steget fra 13,9 mia. kr. til 17,2 mia. kr. Dette understøtter det tidligere nævnte punkt om den stigende beskæftigelse inden for denne branche. Omvendt ser vi et fald i omsætningen hos murerne på 12,4%, hvor omsætningen er faldet fra 4,0 mia. kr. til 3,5 mia. kr. Dette fald indikerer, at nogle dele af byggeriet oplever sværere tider trods den generelle omsætningsstigning.

Byggebeskaeftigelsen holder sig stabil Analyse af tredje kvartal 2023 Toemrere 2
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygoms1

En kompleks men stabil byggebranche

Sammenfattende er byggebranchen i Danmark præget af en generel stabilitet i beskæftigelsen, men der er udsving, når man kigger nærmere på de enkelte brancher. Beskæftigelsen inden for anlæg har især set en positiv udvikling, både i form af antal beskæftigede og omsætning, hvilket måske kan forklare, hvorfor den overordnede byggebeskæftigelse forbliver stabil trods fald i byggeaktiviteten.

Omsætningen i byggeriet har ligeledes set en mindre stigning i forhold til sidste år, men denne stigning er ikke jævnt fordelt over alle brancher. Nogle områder oplever stor fremgang, mens andre er præget af tilbagegang.

Disse data understreger vigtigheden af at ikke kun fokusere på overordnede tal, men også at dykke ned i de enkelte segmenter for at forstå den nuværende tilstand og de potentielle fremtidige tendenser i bygge- og anlægssektoren.

KILDE / GRAFIK: Danmarks Statistik

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top